Gjizë, brumi i ngrirë, spec i kuq dhe piper i kuq, qull për fëmijë, qumësht formulë për foshnjat, suplemente imuniteti, çajra, vaferë dhe vafla, djathë perimesh dhe lloje të tjera të caktuara djathi, lutenici, panxhari i konservuar dhe speci speci mbeten të tatohen me një normë preferenciale prej 5% TVSH. – vendosi Qeveria në seancën e sotme. Produktet do të marrin çmimet e reja të premten.

Procesi i përcaktimit të këtij vendimi u zhvillua edhe përmes një procesi transparent dhe gjithëpërfshirës dhe lista e produkteve që do të tatohen me normë preferenciale të TVSH-së u nda 9 muaj më parë, pra në muajin janar, me komunitetin e biznesit përmes dhomave të tregtisë në mënyrë që të ata mund të paraqesin propozimet e tyre. Vendimi është marrë në seancën e Qeverisë më 28 shtator dhe ka hyrë në fuqi më 2 tetor kur ka filluar të aplikohet, por për shkak të mospërputhjeve të konstatuara në aplikimin e disa produkteve, ka lindur nevoja për ndryshimin e vendimit. , e cila u realizua në kohën më të shkurtër të mundshme.

Gjizë, brumi i ngrirë, spec i kuq dhe piper i kuq, qull për fëmijë, qumësht formulë për foshnjat, suplemente imuniteti, çajra, vaferë dhe vafla, djathë perimesh dhe lloje të tjera të caktuara djathi, lutenici, panxhari i konservuar dhe speci speci mbeten të tatohen me një normë preferenciale prej 5% TVSH. – vendosi Qeveria në seancën e sotme. Produktet do të marrin çmimet e reja të premten.

Procesi i përcaktimit të këtij vendimi u zhvillua edhe përmes një procesi transparent dhe gjithëpërfshirës dhe lista e produkteve që do të tatohen me normë preferenciale të TVSH-së u nda 9 muaj më parë, pra në muajin janar, me komunitetin e biznesit përmes dhomave të tregtisë në mënyrë që të ata mund të paraqesin propozimet e tyre. Vendimi është marrë në seancën e Qeverisë më 28 shtator dhe ka hyrë në fuqi më 2 tetor kur ka filluar të aplikohet, por për shkak të mospërputhjeve të konstatuara në aplikimin e disa produkteve, ka lindur nevoja për ndryshimin e vendimit. , e cila u realizua në kohën më të shkurtër të mundshme.

By vull