MINISTRI I BRENDSHËM Davor Bozhinoviç synon të zbatojë një opsion të ri shtesë për imigrimin e përkohshëm të shtetasve të vendeve të treta në Kroaci, që do të thotë ata që nuk janë anëtarë të BE-së ose të Zonës Ekonomike Evropiane, përmes ndryshimeve të ardhshme në Aktin e të Huajve, raporton N1.

Për momentin, të huajt mund të vijnë në Kroaci dhe të punojnë vetëm me qëndrim njëvjeçar ose sezonal dhe me leje pune të lëshuar nga MPB-ja përmes punëdhënësve të tyre në një procedurë të përcaktuar rreptësisht, dhe parashikohet që në të ardhmen të ketë një numër të caktuar të dëshirueshëm. Qytetarët nga vendet e treta mund të vinin në Kroaci pa leje të tilla – ata do të merrnin një leje qëndrimi të përkohshme dhe do të fillonin të kërkonin punë vetë pas mbërritjes.

Ndryshe, MPB-ja ka muaj që po përgatit një dokument strategjik për politikën e imigracionit, paralelisht me ndryshimet në Ligjin për të huajt (që do të zgjasë vlefshmërinë maksimale të lejeve të qëndrimit dhe punës së të huajve nga një në tre vjet dhe lehtësojnë procedurën gjatë ndërrimit të punëdhënësve), sepse Kroacia nuk ka vite që ka. Por edhe pse task-forca ka përfunduar punën e saj, ajo ende nuk është lëshuar për konsultim publik.

By vull