Siç informoi Bislimoski në një konferencë për media, kjo do të thotë rritje prej 45 denarë në llogarinë prej 1.000 denarë, ose në një llogari mesatare prej 1.800 denarë në Shkup, rritja është 80 denarë.

Sipas kryetarit të RKE, nuk do të ketë korrigjim të ri, pavarësisht tarifës për gazin rus, deri në fund të sezonit të ngrohjes.

-RKE mori vendime me të cilat çmimi përfundimtar për energjinë termike të dorëzuar për konsumatorët e furnizuar nga ESM nga rritja e kërkuar e çmimit prej mbi 50 për qind, miratoi 4.51 për qind. Me këto vendime çmimi për qytetarët mbetet në diapazon të qëndrueshëm dhe tri kompanitë ESM për furnizim, shpërndarje dhe prodhim të energjisë termike praktikisht janë të detyruara që sa më shpejt të vënë në punë tubacionin e ngrohjes Belasica në mënyrë që sistemi të funksionojë ekonomikisht. dhe shfrytëzon plotësisht energjinë termike nga TETO. 

By vull