Paga e nëpunësve civilë në sektorin publik varion në varësi të klasifikimit të tyre në grupin përkatës të pagave.

Janë marrë parasysh edhe dallimet rajonale në shtetet federale, përcjell “Poslovni dnevnik”.

Për shembull, pagat në Bavari janë më të larta se në Berlin për shkak të kostos përgjithësisht më të lartë të jetesës në jug të vendit.

Këtu janë disa shembuj të pagave mujore në grupe të ndryshme pagash:

A2: Asistent i lartë, konduktor, roje – paga bruto nga 2,216 në 2,511 euro

A7: Infermiere, detektivë, zyrtar korrektues – paga nga 2,538 € në 3,201 €

A9: Kryedetektivi, Kryeinfermierja, Shefi i Policisë – paga nga 2,897 € në 3,754 €

A12: Avokati i Popullit, kryeinspektori i policisë, mësuesi specialist, zëvendësdrejtori, mësuesi (shkolla fillore ose e mesme) – paga nga 3,801 në 5,166 euro

A13: Mësuesi, drejtori, kryedetektivi i parë – pagat nga 4,457 në 5,731 euro

A14: Mjeku, kryemjeku, këshilltari shkollor – pagat nga 4,584 në 6,233 euro

Profesorët (D2 dhe D3) në shkollat ​​artistike, teknike dhe pedagogjike si dhe universitete fitojnë nga 6,085 deri në 7,756 euro.

By vull