Komanda e vijës së frontit të IDF-së ka lëshuar udhëzime duke u kërkuar izraelitëve të sigurojnë që të kenë të paktën ushqim dhe ujë për 72 orë pasi lufta është e afërt.

Fushata mund të jetë e gjatë dhe është e rëndësishme që çdo familje të sigurojë ujë, ushqim, ilaçe dhe pajisje të nevojshme për situata emergjente”, thuhet në deklaratë.

Njerëzit këshillohen të kontrollojnë se ku është streha e tyre më e afërt dhe të sigurohen që kanë një rrugë të qartë drejt saj.

“Në dritën e zhvillimit të luftimeve në sektorë të ndryshëm, ju duhet të përgatisni pajisje që do t’ju lejojnë ju dhe familjen tuaj të qëndroni në ambiente të sigurta deri në 72 orë”, thuhet në deklaratë.

By vull