Komisioni Evropian në Raportin për progresin e Republikës së Maqedonisë së Veriut për vitin 2023, shpreh shqetësim serioz për punën e Këshillit Gjyqësor.
Konkretisht, në vlerësimet dhe rekomandimet kyçe në fushën e funksionimit të gjyqësorit, Komisioni Evropian i bën thirrje Këshillit Gjyqësor që të zotohet të mbrojë pavarësinë dhe integritetin e gjyqtarëve. Më tej, vërehet shkarkimi kontrovers i Kryetarit të Këshillit Gjyqësor përmes një procedure kontroverse me të cilën u vu në pikëpyetje respektimi i ligjeve dhe procedurave. Gjithashtu u vërejtën edhe përpjekjet e Presidentit aktual për të kufizuar praninë e kamerave në seancat e këshillit”,  të cilat falë ndërhyrjeve të organizatave të shoqërisë civile dhe këshillit të mediave gjyqësore u ndërprenë të jenë praktikë.
Gjithashtu edhe në Raport u vu në dukje besimi i ulët i gjyqtarëve në rolin e Këshillit Gjyqësor në mbrojtjen e pavarësisë së gjyqësorit dhe sipas vlerësimit të rrezikut të korrupsionit në gjyqësor, të publikuar në qershor 2023, me të cilin 72% e gjyqtarëve nuk pajtohen me qëndrimin se Këshilli Gjyqësor mbron në mënyrë efektive pavarësinë e gjyqësorit.
Një nga arsyet e dërgimit të një misioni vlerësues nga ana e Bashkimit Evropian për punën e Këshillit Gjyqësor ishin dobësitë e identifikuara në funksionimin e tij në periudhën e kaluar.
Me qëllim të tejkalimit të dobësive të cekura në Raportin e Komisionit Evropian për punën e deritanishme të Këshillit Gjyqësor, si dhe në kuadër të kompetencave të Ministrisë së Drejtësisë për hartimin e ligjeve në këtë fushë, sot formova një grup punues për hartimin e Ligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për Këshillin Gjyqësor, me përfaqësues nga gjyqësori, komuniteti akademik dhe sektori joqeveritar.
Me grupin e punës do të udhëheqë  Akademiku  Dr. Vllado Kambovski, anëtar i Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Maqedonisë së Veriut, ndërsa në këtë grup do të marrin pjesë:
– Margarita Caca Nikollovska-  ish gjyqtare në gjykatën Evropiane për të drejtat e njeriut në Strasburg;
– Dr. Bajram Pollozhani- ish gjyqtar në gjykatën kushtetuese dhe profesor i së drejtës kushtetuese;
– Branko Naumovski – ish kryetar i Gjykatës Kushtetuese;
– Sali Murati, ish-kryetarë i Gjykatës Kushtetuese;
– Besa Ademi – kryetare e Gjykatës Supreme të Republikës së Maqedonisë së Veriut;
– Jelena Kadriq, përfaqësueses në Institutin për të drejtat e njeriut;
– Ivana Petkovska – përfaqësueses nga Koalicioni Тë gjithë për një gjykim të drejtë;
– Xhemali Saiti, gjyqtar në Gjykatën Supreme të Republikës së Maqedonisë së Veriut;
– Dr. Denis Preshova-profesor në „Fakultetin Juridik Justinijani i  Parë “-Shkup;
– Dr. Ana Pavlovska – Daneva, profesoreshë në fakultetin juridik “Justinijani i  Parë” – Shkup;
– Gjorgi Radojkov – ish gjyqtar;
– Ivica Nikokovski- anëtar i Këshillit Gjyqësorë të Republikës së Maqedonisë së Veriut;
– Dr. Jeton Shasivari – profesor në Universitetin e Evropës Juglindore;
– Dr. Besa Arifi, profesoreshë në Universitetin e Evropës Juglindore;
– Shpend Devaja,- gjyqtar në Gjykatën Supreme të Republikës së Maqedonisë së Veriut;

Grupi i punës në punën e tij do të fton edhe përfaqësues të organeve relevante  nga fusha e gjyqësorit.

By vull