FMN me bazë në Uashington vlerësoi se kostoja e nënvlerësimit të qëndrueshmërisë së inflacionit mund të jetë jashtëzakonisht e lartë dhe të rezultojë në një raund tjetër të dhimbshëm inflacioni që mund t’i grabisë ekonomisë rritjen.

Banka Qendrore Evropiane, Banka e Anglisë dhe banka të tjera qendrore jo të eurozonës “kanë arritur kulmin me normat e interesit, ndërsa disa kanë filluar të ulin normat bazë”, tha FMN në vlerësimin e saj për perspektivën ekonomike për Evropën, të publikuar dy herë në vit.

“Megjithatë, një qëndrim i zgjatur kufizues mbetet i nevojshëm për të siguruar një kthim në normën e synuar të inflacionit”, thuhet në dokument.

Historikisht, duhen mesatarisht tre vjet që inflacioni të kthehet në një nivel më të ulët, ndërsa disa masa anti-inflacioniste kanë zgjatur më shumë, tha FMN.

Inflacioni i Eurozonës arriti kulmin në 10.6 përqind në tetor 2022 dhe tani është në 2.9 përqind.