Kohanews

Ke Çfarë Lexon!

Analizë/Flasin eskpertët: Komunikacioni i biçiklistëve mund të realizohet në tre mënyra

3 min read

Shtegu i ri i biçikletave përgjatë bulevardit “Ilindenit” në Tetovë është bërë objekt talljeje përmes rrjeteve sociale sepse pengesat konkrete të mbetura në sipërfaqe, në disa trotuare nuk ka ulje të bordurave në nivelin e sipërfaqes së rrotullimit dhe ka edhe pengesa të lënë përgjatë shtegut. Më 12 Prill, përmes profileve të rrjeteve sociale të Komunës, u njoftua se janë duke punuar në vendosjen e sinjalizimit horizontal për shtigjet e biçikletave përgjatë bulevardeve në qytet me fotot e postuara si kjo infrastrukturë për çiklistët është tashmë në përdorim.

Shtegu i biçikletave është ende duke u punuar. Do të vendoset në të gjithë qytetin dhe pengesat do të vendosen në hapësira të veçanta dhe nuk do të ketë asnjë pengesë për lëvizjen e çiklistëve.

Zoran Gjorgjevski, profesor i lëndëve profesionale të komunikacionit në shkollën profesionale shtetërore Qendra Rajonale për Arsim Profesional dhe trajnimi “Mosha Pijade” – Tetovë shpjegon se trafiku i çiklistëve mund të kryhet në mënyra të ndryshme. Një nga ato mënyra është çiklistët për të marrë pjesë në trafikun rrugor së bashku me automjetet e tjera, gjë që nuk rekomandohet për vendbanimet, mënyra e dytë është pista e çiklizmit kur zona e çiklizmit është e ndarë fizikisht nga rruga, si më e mira dhe më e sigurta mënyrë. Mënyra e tretë është në formën e shtegut të biçikletave, përkatësisht një zone të shënuar përgjatë rrugës, dhe kjo mënyrë zbatohet në Tetovë.

Si opsion, sigurisht që ka përfitime, veçanërisht pasi është një zgjidhje e qëndrueshme ekonomikisht dhe arrin një nivel të kënaqshëm sigurie dhe fleksibilitet në lëvizjen e çiklistëve. Për situatën specifike në Tetovë, unë mund të komentoj vetëm ato fotografi të cilat janë shfaqur në rrjetet sociale. Mbi to mund të shihen elementë të korsive të biçikletave që janë pengesa, të cilat janë një pengesë që nuk duhet të vendoset kurrë në atë mënyrë dhe të thyejnë kordonin, si dhe bordurat që nuk ulen në nivelin e shtegut. Sigurisht, ajo që mund të shihet në shtegun e biçikletave është mjaft e pasigurt dhe duhet të rregullohet, shpjegon ai.

Profesori Zoran Gjorgjevski, thekson se disa rregulla duhet të merren parasysh gjatë ndërtimit të sipërfaqeve të biçikletave që të ruhet niveli i sigurisë.

Pengesat më të zakonshme që mund të ndodhin janë boshtet kulluese ose sipërfaqet e ngritura nga trotuaret. Si rregull, boshtet e kullimit po shmangen kur është e mundur, dhe nëse nuk është e mundur, mbulesa e pusit nuk duhet të vendoset në mënyrë që grilat do të jetë në drejtim të lëvizjes së çiklistëve. Frenat që do të jenë në drejtim të lëvizjes së çiklistëve duhet të jenë ulet në nivelin e sipërfaqes së automjetit, në mënyrë që ata të mos jenë pengesë për çiklistët, shpjegon eksperti Gjorgjeski.

Çiklist Senad Idrizi thotë se shtegu është bërë dobët por është mirë ta kesh për një siguri më të madhe. Ai shpreson që lëshimet do të rregullohen.

Nuk diskutohet që shtegu është ndërtuar dobët, por nëse marrim parasysh të gjithë infrastrukturën e qytetit, është diçka e mirë për t’u mirëpritur.

Është larg standardit, por nuk kemi rrugë për automjete dhe jo për biçikleta. Ne që praktikojmë biçikletë në mal, shtigje të tilla të qytetit janë të rëndësishme për ne që të dalim jashtë qytetit në mënyrë të sigurt. Më mirë të kesh ndonjë korsi ose shteg sesa të mos kesh fare, thotë Senad Idrizi.

Elementet teknike në ndërtimin e shtigjeve të biçikletave përcaktohen nga “Rregullorja për standardet dhe normat për planifikimin urban planifikimi “, si dhe “Rregullorja për elementet teknike për ndërtimin dhe rindërtimin e rrugëve publike dhe mjeteve rrugore”.