EUROPEAN COUNCIL

Dymbëdhjetë ekspertë francezë dhe gjermanë kanë shkruar një propozim për një BE të reformuar dhe të zgjeruar që po diskutohet sot në Këshillin e Çështjeve të Përgjithshme në Bruksel.

By vull