Mundësi të reja për punësim. Ndërmarrja Publike për Rrugë Shtetërore gjatë ditës së sotme ka njoftuar se konsorciumi që po ndërton Korridorin 8 dhe Korridorin 10D “Bechtel & Enka”, do të organizojë “Panaire për punësim” edhe në tre qytete të tjera të vendit, në Kërçovë, Kumanovë dhe Veles, nga data 20 shtator deri më 3 tetor. Të gjithë kandidatët e interesuar nga ora 12 deri më ora 16 mund të informohe rreth mundësive të gjera të punësimit të cilat i ofron konsorciumi.

By M.H