Republika e Maqedonisë së Veriut ka kornizë dhe strategji solide institucionale për promovimin dhe mbështetjen e investimeve. Me masat dhe politikat e kryera nga Ministria e Ekonomisë, ne nxisim lidhjet ndërmjet kompanive lokale dhe ndërkombëtare. Ky synim mbështetet përmes Ligjit për mbështetje financiare të investimeve, i cili ofron mbështetje financiare për investime dhe konkurrencë, dhe për punësime të reja, për vendosjen dhe promovimin e bashkëpunimit me furnitorët e regjistruar në Republikën e Maqedonisë së Veriut.
Gjithashtu, mbështetet edhe nëpërmjet politikës aktive ekonomike për zhvillimin e grupimeve, e cila është përfshirë si segment në Strategjinë Industriale, si dhe Strategjisë së Inovacionit, e cila mbështet integrimin e kompanive vendore në zinxhirët e vlerës globale, dhe Strategjisë së Konkurrueshmërisë. i cili synon veçanërisht krijimin e një mjedisi atraktiv biznesi për investitorët e huaj përmes reformave dhe dialogut publik privat, mobilizimit të remitancave nga diaspora dhe përmirësimit të mbledhjes së të dhënave, tha ministri i ekonomisë Kreshnik Bekteshi në fjalimin e tij në eventin e biznesit SUBEX – Suppliers Balkan Expo, organizuar nga Shoqata Ekonomike Maqedono-Gjermane.
Ministri theksoi se Maqedonia e Veriut vazhdimisht ofron mbështetje për kompanitë e orientuara drejt eksportit që bëjnë investime.
“Maqedonia e Veriut po bën përpjekje të mëdha me institucionet për të ofruar kushte më të mira të punës në tregun vendor. Gjëja më e rëndësishme është që kompanitë që vendosin të investojnë në Maqedoninë e Veriut të kenë një klimë të parashikueshme biznesi. Me qëllim të mbështetjes së mëtutjeshme të zhvillimit të industrisë, diversifikimit të prodhimit dhe rritjes së eksporteve, Qeveria ofron një grup më të madh masash, siç janë masat nga Ligji për mbështetjen financiare të investimeve, masat përmes programeve të Ministrisë së Ekonomisë për të mbështetur industria prodhuese dhe NVM-të, masat nga fondi i inovacionit etj. Aktivitetet e radhës në të cilat është përfshirë ministria, të cilat duhet të kenë ndikim pozitiv në mbështetjen dhe inkurajimin e mëtejshëm të kompanive në rritjen dhe zhvillimin e tyre, janë specializimi i zgjuar, fokusi i të cilit është bashkëpunimi midis shkencës dhe biznesit në mbështetje të kërkimit dhe zhvillimit të tyre, inovacioni sipas nevojave të biznesit dhe strategjia e eksportit si kornizë strategjike për mbështetjen e kompanive në gatishmërinë për eksport dhe promovimin e eksporteve”, tha ministri Bekteshi.
Bekteshi shtoi se në ngjarje të tilla është e rëndësishme që bashkëpunimi ndërmjet kompanive në rajon të ofrojë vlerë shtesë të shtuar në zinxhirët e furnizimit, që është kërkesë kyçe e kompanive të BE-së.
“Duke marrë parasysh Ligjin për mbështetjen financiare të investimeve, përveç stabilitetit dhe sigurisë, Maqedonia e Veriut ofron edhe parashikueshmëri për investitorët në realizimin e projekteve të tyre investuese, që në fund do të nënkuptojë hapjen e vendeve të reja të punës dhe ndikim pozitiv në të gjithë ekonomisë”, tha ministri Bekteshi.
Me respekt,
Departamenti për koordinimin e aktiviteteve të ministrit

By vull