Bexheti: Javën e ardhshme, rikonstruktimi i rrugës kryesore në Saraj 1

Kryetari i komunës së Sarajit Blerim Bexheti njpfton se sot në mbledhjen e mbajtur me Qeverinë, kryetarët e komunave dhe përfaqësues të kompanisë TAV Maqedoni nënshkruajtëm kontratën për projektin e rekonstruimit dhe asfalltimit të rrugës kryesore nga hyrja në vendbanimin Bukoviq deri te Çeshma në Raoviq, në gjatësi prej 6 km.
Vlera totale e projektit është 46.002.000,00 denarë dhe do të finansohet nga kompania TAV MAQEDONI.
Punimet ndërtuese planifikohet te fillojnë gjatë javës së ardhshme dhe lusim banorët që paraprakisht të kryejnë kyçjet në rrjetin e kanalizimit dhe ujësjellesit, që mos të paraqiten pengesa gjatë realizimit të projektit.

By vull