Sat. Oct 19th, 2019

Erdogan përjashton nga partia ish-kryeministrin Ahmet Davutoglu?