Sat. Oct 19th, 2019

Gjermania: I dëshirojmë mirëseardhje Maqedonisë së Veriut si partneri më i ri i NATO-s