Kohanews

Ke Çfarë Lexon!

KE-ja për disa ditë do përdorë emrin e ri “Maqedonia e Veriut”

1 min read

Komisioni Evropian po përgatitet për disa ditë të fillojë ta përdorë emrin e ri “Republika e Maqedonisë së Veriut”.
Pas do të dyja vendet e kanë ratifikuar marrëveshjen, Komisioni Evropian pret të përfundojnë të gjitha procedurat e parapara midis Shkupit dhe Athinës për hyrje në fuqi të përdorimit të emrit të ri në institucionet evropiane. Maqedonia duhet tani t’i njoftojë Kombet e Bashkuara dhe të gjitha organizatat rajonale dhe ndërkombëtare se Marrëveshja e Prespës ka hyrë në fuqi dhe të kërkojë prej tyre ta përdorin termin “Maqedonia e Veriut”. Sipas burimeve diplomatike, KE-ja pret njoftim nga Shkupi deri të mërkurën e kësaj jave, paralelisht me njoftimin deri te KB-ja.

Megjithatë, disa punë nuk janë sqaruar deri në fund, informojnë nga KE-ja, gjegjësisht është e paqartë nëse ndryshimi i termit do të ndodhë menjëherë apo nëse do të pritet vendimi i Kolexhit të komisarëve apo megjithatë të Këshillit për punë të jashtme të BE-së, të paraparë më 18 shkurt, ku me konkluzionet do të mund të miratohet përdorimi zyrtar i emrit të ri nga ana e ministrave të punëve të jashtme të BE-së.

Edhe në Këshill edhe në Komision punohet në përcaktimin e procedurave, informojnë nga këto institucione.