Sat. Dec 14th, 2019

Me iniciativë të Maqedonisë së Veriut në Samitin në Poznan do të miratohet Deklarata e vendeve të Ballkanit Perëndimor për integrimin e romëve në procesin e zgjerimit të BE-së