Sat. Oct 19th, 2019

Shqiptarja bëhet kryetare e komunës së dytë më të madhe në Suedi