Bujare Abazi nga ASH, për vizitën studimore në Uashington DC 1
Bujare Abazi nga Aleanca për Shqiptarët është e vetmja shqiptare që prej sot po qëndron në Uashington DC, SHBA, në vizitë studimore të organizuar nga NDI me temë “Integriteti i partisë politike”.
Në këtë program do të trajtohen tema me rëndësi për integritetin e partive politike, si strukturimi partisë, kultura organizative, vetingu gjatë selektimit, diversiteti, finansat dhe të ngjashme.
Vizita studimore do të fillojë më 24.07.2022 dhe do të zgjasë deri më 29.07.2022.
Bujare Abazi nga ASH, për vizitën studimore në Uashington DC 2

By vull