Kohanews

Ke Çfarë Lexon!

Histori

3 min read

Ndër fiset më të përmendura ilirie janë taulantët, adrianët, dardanët, dalmarët, albanët, penestët, molosët, kaonët, thesprorët etj. – TAULANTËT: Banonin në...