SONTE ËSHTË NATA E MADHE E BERATIT

vull

“Ha-mim . Pasha librin sqarues (të së drejtës nga e kota)! Ne e zbritëm atë në një natë të bekuar “ (Ed- Duhanë , 1-3) Kjo është natë e bekuar dhe e madhe ngase, sipas disa komentatorëve të Kur’anit, në këtë natë Kur’ani fisnik ka zbritur në formë të plotë […]

“Pushteti është përgjegjësi, nuk është privilegj”

vull

Falënderimi qoftë për Allahun e Madhërishëm, prej të cilit kërkojmë ndihmë, falje dhe udhëzim. Ndërsa bekimet e Allahut qofshin për Muhamedin a.s. për familjen e tij, për shokët e tij dhe për të gjithë ata që e ndjekin rrugën dhe mësimet e tij deri në amshim. Vëllezër besimtarë; Tema e […]

Koha në të cilën njerëzit falënderojnë hajdutët!

vull

Profesori kishte marrë rrogën dhe kishte hipur autobusin për të shkuar në shtëpi. Në autobus kishte qenë një hajdut i cili ia kishte vjedhur gjithë paratë profesorit. Kur shoferi kishte kërkuar të paguaj biletën, profesori nuk kishte gjetur asnjë dinar në xhep. Fytyra iu skuq, gjuha iu ngatërrua dhe nuk […]

Historia e profetit Idris a.s

vull

Kjo gjendje vazhdoi e tillë derisa u shfaq profeti Idris a.s. Ai ishte biri i Jarim, biri i Mihlail-it, bir i Kinanit, bir i Anushit, bir i Shithit, bir i Ademit a.s. Shithi ishte gjyshi i pestë i Idrisit a.s. Idrisi a.s kishte lindur ndërkohë që Ademi a.s ishte akoma […]

Historia e profetit Salih a.s

vull

Me kalimin e viteve, njerëzit iu kthyen sërish adhurimit të shumë zotave e perëndive. Këtë herë, Zoti dërgon një profet tjetër të nderuar, profetin Salih a.s. Ai ishte arab dhe rridhte nga familja e Themudit. Emri dhe gjenealogjia e tij ishte Salih, biri i Ubej, biri i Isaf, biri i […]

AGJËRIMI MUNDËSI PËR T’I PREKUR HORIZONTET E REFLEKTIMIT

vull

“O besimtarë! Ju është urdhëruar agjërimi, ashtu si u ishte urdhëruar atyre para jush, që të mund të ruheni nga të këqijat.” (183, El Bekare) Shkruan Afrim Tahiri Motra e vëllezër, të dashur besimtarë! Ta falënderojmë Zotin Fuqiplotë që, në këtë kohë jashtëzakonisht të vështirë për mbarë njerëzimin, patëm fatin […]

Historia e Ademit a.s

vull

Thotë Zoti i madhëruar në Kuranin fisnik:”Ne të tregojmë ty (Muhamed) historinë më të bukur përmes shpalljes së këtij Kurani, ndonëse ti, me të vërtetë, nuk ke qenë në dijeni më parë.” (Jusuf, 3) “Ne po ta tregojmë ty historinë e tyre sipas së vërtetës.” (Kehf, 13) “Tregojua atyre këto […]

“AGJËRIMI ËSHTË PËR MUA DHE UNË DO TË SHPËRBLEJ PËR TË”

vull

Shpesh njeriu i bën padrejtësi vetes dhe e dëmton atë duke iu nënshtruar pasioneve dhe dëshirave trupore. Ai largon dobinë dhe të mirën me veprime të pamenduara mirë. Nën cytjet e djallit, egoizmi, urrejtja dhe pangopësia po ia bëjnë gjithnjë e më të vështirë jetën e njeriut. Për rrjedhojë, në […]

Subscribe US Now

%d bloggers like this: