Kohanews

Ke Çfarë Lexon!

Kulturë

2 min read

Jo “Shqipëri e Madhe”, “Shqipëri Natyrale” as “Shqipëri Etnike”, Thjesht ILIRI dhe pikë, pse pra t’i mohojmë faktet historike?! “Shqipëri...