Sot #DFIZHT Festim Halili mbajti fjalim në konferencën ndërkombëtare “Towards Sustainable Development – TSD 2023” në Shkup.

FIZHT si një institucion shtetëror që synon mbështetjen e inovacionit dhe sipërmarrjes në vend, ka një vizion të qartë për krijimin e një të ardhmeje të qëndrueshme dhe transformimin e eko sistemit.

Nëpërmjet instrumenteve të financimit në dispozicion, ne inkurajojmë krijimin e bizneseve të reja, inkurajojmë inovacionin dhe hulumtimin shkencor, krijojmë vende të reja pune dhe përmirësojmë ekonominë në vend.

https://www.facebook.com/photo?fbid=896531952037272&set=pcb.896532122037255