Kohanews

Ke Çfarë Lexon!

Drejtuesit e mjeteve janë të hutuar nga kjo shenjë në rrugët gjermane. A e dini se çfarë do të thotë?

1 min read

Shumë shoferë mund të hutohen nga shenjat e trafikut që mund të hasin në rrugët gjermane.

Një nga ato me të cilat ata luftojnë është një shenjë e trafikut me një shigjetë portokalli në një sfond të bardhë me një kornizë të zezë. Kuptimi i kësaj shenje është i ngjashëm me atë që ekziston në Kroaci, dhe tek ne njihet si “tur”.

Mirëpo, në vend të asaj tabele që në mënyrë specifike ju urdhëron të devijoni nga rruga (për shkak të ndërtimit p.sh.), sugjerim është tabela nga autostradat gjermane, transmeton Večernji.hr.

 

Një shenjë e trafikut me një shigjetë portokalli vendoset në daljet nga autostrada pranë tabelave rrugore për vende të caktuara dhe ju sugjeron një rrugë alternative të trafikut për në destinacionin tuaj të dëshiruar , i cili është potencialisht më pak i mbingarkuar trafiku. Ky fund i ridrejtimit është shënuar me një shigjetë portokalli të kryqëzuar diagonalisht.

Kjo shenjë e komunikacionit nuk mund të shihet kudo, duhet të ketë një rrjet mjaft të dendur autostradash. Kjo është arsyeja pse, për shembull, shpesh mund të shihet në rrugët në rajonin e qytetit Rhine-Ruhr.