Duhet të jeni paralajmëruar të paktën një herë gjatë fotografimit që pasaporta të mos qeshni, të mbani kokën drejt, të qetë, pa u grimosur. Sado që mund të mos ju duket, ka arsye shumë serioze sigurie pas këtyre udhëzimeve.

Domethënë, pasaporta juaj përmban një çip në të cilin ka të dhëna biometrike për ju, të cilat rrjedhin nga fotografia që keni dorëzuar për dokumentin. Ajo foto u skanua dhe marrëdhëniet kryesore – distanca midis syve, nga maja e hundës deri te mjekra – u përdorën për të gjeneruar të ashtuquajturën harta matematikore.

Çdo gjë që shkel këto masa – si mbajtja e syzeve të diellit ose një buzëqeshje e madhe – zvogëlon efektivitetin e algoritmit të përdorur, disi si një foto jashtë fokusit.

Kur mbërrini në aeroport kaloni përmes një porte elektronike, pastaj shikoni një kamerë që skanon fytyrën tuaj. Kompjuteri më pas vendos nëse harta matematikore e krijuar në Gatwick, Heathrow ose në një aeroport tjetër përputhet me atë në pasaportën tuaj biometrike.

Ky lloj kontrolli është bërë dukshëm më i rreptë pas sulmeve terroriste të 11 shtatorit 2001 në SHBA. Në Maqedoni të gjithë personat mbi moshën 18 vjeçare duhet të kenë letërnjoftim, për t’u identifikuar në çdo kohë, por gjithashtu zbulon shumë më tepër për ju.

Ndoshta disa prej jush e dinë se çfarë do të thotë ky numër, por për ata që nuk e dinë, është mirë ta lexojnë.

Me siguri pak prej jush e dinë se çfarë do të thotë numri i fundit i letërnjoftimit, i cili është në anën e pasme në këndin e poshtëm djathtas.

Është e rrallë që numri i fundit i dikujt të jetë zero, sepse shumica prej tyre janë kryesisht njëshifrorë, megjithatë, ka edhe nga ato ku një numër dyshifror i përshtatet, varësisht se sa njerëz janë si ju.

By vull