Kohanews

Ke Çfarë Lexon!

Numri i turistëve në prill të vitit 2021 është 19.064, nga të cilët 52.3% janë turistë vendor dhe 47.7% turistë të hua

1 min read

Sipas të dhënave të Entit shtetëror të statistikës, numri i turistëve në prill të vitit 2021 është 19.064, nga të cilët 52.3% janë turistë vendor dhe 47.7% turistë të huaj.

Numri i netëve të kaluara në prill të vitit 2021 është 42,117, nga të cilat 51.9% janë turistë vendor dhe 48.1% janë turistë të huaj.

Në periudhën janar – prill 2021, krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit paraprak, numri i turistëve është ulur për 19.4%, dhe atë : numri i turistëve vendor është rritur për 23.3%, dhe numri i turistëve të huaj është ulur për 44.3%.

Në periudhën janar – prill 2021, krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar, numri i netëve të kaluara është ulur për 12.8%, dhe atë: te turistët vendor ka rritje për 12.4%, dhe te turistët e huaj ka rënie për 32.0%.