Sat. Dec 14th, 2019

Së shpejti Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut duhet të miratojë Propozim-ligjin për themelimin e Inspektoratit për përdorimin e gjuhëve