Kohanews

Ke Çfarë Lexon!

ZHELINA URBANIZOHET ME KA KREJT!

1 min read
Njësia Rajonale e Ministrisë së Bujqësisë – tashmë në Zhelinë;
✅ Njësia Rajonale e Agjencisë së Punësimit – tashmë në Zhelinë;
✅ Njësia Rajonale e Ministrisë së Punës dhe politikës sociale – shërbime sociale –
tashmë në Zhelinë;
✅ Pallati i Kulturës – Qendra Rinore – Ministria e Kulturës – tashmë në Zhelinë.
Të gjitha këta zyra të disperzuara të pushtetit qendror, për së pari herë hapen dhe u ofrohen qytetarëve të Komunës së Zhelinës. Të gjithë e dijmë se këta institucione qendrore kanë ekzistuar që nga themelimi i këtij shteti, edhe komuna ka qenë e udhëhequr 8 vite (2009-2017) nga kryetar komune – partia e të cilit ka qenë gjatë gjithë kohës në pushtetin qendror, mirëpo këta Zyra institucionale nuk u hapen asnjëherë, e as që pati tentativë që t’ju ofrohen këto shërbime qytetarëve të komunës së Zhelinës. Ndërsa ne sot, qytetarëve tanë ua sjellim këta institucione në ‘prag të derës’, duke ua mundësuar bujqve dhe blegtorëve, që informacionet për subvencionim dhe aplikimeve për veprimtari të ndryshme bujqësore t’i marrin shumë lehtë dhe shpejtë, rasteve sociale t’i kryjnë punët në Zhelinë, si dhe shërbimeve tjera në lidhje me politikat e punësimeve, vërifikimin e kartelës së papunësimit, etj.
KOMUNA E ZHELINËS DREJTË URBANIZIMIT!