Për herë të parë ndonjëherë, banorët e Grenlandës nuk do t’i kthejnë orët e tyre në kohën e ditës sot dhe nuk do të ndryshojnë zonat kohore.

Në vitin 2022, qeveria e Grenlandës mori një vendim për të hequr kohën verore dhe dimërore në ishull.

Ishulli është zyrtarisht pjesë e Mbretërisë së Danimarkës, por në praktikë është i pavarur.

Në vend që të ktheheshin te ora, autoritetet vendosën të qëndrojnë përgjithmonë në zonën GMT-2.

By vull