Kohanews

Ke Çfarë Lexon!

Shkupi, një histori Ilire

1 min read

Investimi dhe falsifikimi i historisë e bën dallimin në mes Shkupit shqiptar dhe Shkupit maqedonas.


”Shkupi, një histori Ilire” nxjerr disa sekuenca nga emisioni të filmuara me kamerë amatore, ku Mema dhe ekipi i tij kontrollohen nga Policia dhe nga njësiti special “Alfa”.

Mema ka thënë se ka shumë të vërteta që emisioni do ti zbulojë.