Inspektorët sot në terren: Gjoba deri në 10 mijë euro nëse nuk respektohet ulja e çmimit të makaronave dhe produkteve të qumështit 1

Kontrollet do të kryhen mbi produktet që përfshijnë Vendimet për përcaktimin e çmimeve më të larta për produkte individuale në tregtinë me pakicë (Gazeta Zyrtare e RSM nr. 52/2023), pra:

makarona të pagatuara, të pa mbushura apo të përgatitura ndryshe, që nuk përmbajnë miell gruri ose bollgur të zakonshëm, pa shtuar vezë (makarona dhe spageti) çmimi më i lartë i të cilave për këto produkte nga paragrafi është përcaktuar në nivelin e çmimeve që janë aplikuar më 1 mars. 2023, në tregtinë me pakicë, dhe rënie me 15%; qumështi i përhershëm i lopës me përmbajtje yndyre 2,8%, 3,2% dhe 3,5%; gjizë; djathë i bardhë i lopës dhe djathë i bardhë i përzier; djathi i lopës (me përjashtim të djathit të lopës pa aditivë dhe parmixhan); qumesht i thartuar; krem dhe kos, pa aditivë, dhe çmimet më të larta të produkteve të qumështit të listuara përcaktohen në nivelin e çmimeve të aplikuara më 1 mars 2023, në tregtinë me pakicë dhe janë ulur me 10%.

Mënyra se si do të trajtohet nëse ndonjëri nga operatorët ekonomik vepron në kundërshtim me vendimet është paraparë në Ligjin për tregtinë. Në rast se konstatohet shkelje e Vendimeve do të vijojnë penalitetet që dalin nga Ligji i Tregtisë! Gjobat janë të larta dhe variojnë nga 800 deri në 10 mijë euro, varësisht nga madhësia dhe lloji i operatorit ekonomik.

By vull