Koha News

Ke Çfarë Lexon!

Janë duke u bërë analiza se cilat çmime mund të kufizohen, pa pasur disbalancë në treg, tha Kovaçevski.

1 min read

Do të bëjmë gjithçka që mund të kufizojë çmimin dhe kjo nuk do të ndikojë në disbalancën në treg, sepse e kemi konfirmuar dhe treguar se mund të bëhet, ndërsa në treg nuk ka mungesë, tha sot kryeministri Dimitar Kovaçevski.

– Ne bëjmë analiza për të gjitha produktet, disa nga ato analiza janë gati, por duhet të koordinohen me ministritë e tjera. Për momentin, Ministria e Ekonomisë dhe Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomizimit të Ujërave janë duke punuar, normalisht në bashkëpunim me prodhuesit dhe përpunuesit, në mënyrë që të merren vendime që do të jenë të mira dhe në interes të qytetarëve, por edhe të qytetarëve. të punësuarit në fabrikat që prodhojnë, tha Kovaçevski në pyetjen e një gazetari gjatë vizitës së sotme në Klinikën e Gastroenterohepatologjisë në Shkup.

Verified by MonsterInsights