default

E PREMTUAM, E REALIZUAM! VETËM PËR 1 MUAJ!

 

Ky është fillimi, po e nisim me 🛣️rrugën e vikend- shtëpizave për të vazhduar edhe me planin detal urbanistik, ndërtimin e qarkores për Kodrën e Diellit si dhe ndërtimin e parkingjeve. Sado që pushteti të na bllokojë, sado që pushteti dëshiron të inskenojë raste për përçarje, sado që pushteti dëshiron ta degradojë Kodrën e Diellit në mënyra të ndryshme ne nuk do ta lejojmë. Aseti i çmueshëm do t’ju kthehet qytetarëve!

 

Nga këtu dëshiroj të jap një porosi. Ata që nuk dëshirojnë t’i shohin investimet të cilat i bën Komuna e Tetovës, ata i shohin shkaqet se si të kritikojnë komunën për gjëra të cilat nuk janë përgjegjësi e komunës!

 

Ata e shkatërruan me dekada, ne po investojmë në infrastrukturën e Kodrës 🤍

default
default
    default

 

By vull