Të nderuar e të dashur bashkëqytetar dua të ju njoftoj se çdo fundjavë pra ditave premte nga ora 16:30 min – 20:30min dhe ditave shtuna nga ora 8:00-12:00 do të ofëroj vullnetarisht pa asnje kompenzim, shërbime mjeksore:si vizita mjekësore,konsulta dhe shërbime tjera vullnetarisht ë Qendrën urgjente pran Shtëpis së Shëndetit Kërçovë falenderoj për mundësinë Drejtorin ,Shefin e Repartit dhe gjith kolegët e personelin e Shtëpis së Shëndetit për mundësinë .

By vull