Mon. Nov 18th, 2019

Ekspozita e Adem Dermaku në Galerinë Nacionale në Shkup, vazhdon përkahja e madhe për artin shqiptar