“FOTOGRAFI MAQEDONAS, OSMAN DEMIRI”

vull

Midis nesh

“FOTOGRAFI MAQEDONAS, OSMAN DEMIRI”

 

Disangamediumet (sidomosatoelektronike) nëShqipëri vazhdojnë të manifestojnë një injorancë të çuditshmedhe, edhe për kundër tërheqjes së vërejtjes publikisht nga gjuhëtarët tanë eminent, vazhdojnë të këmbëngulin në budallallëkun e tyre.

Këtëinjorancë, qëpërfshijnëdisaaspektegjuhësore, nëveçanti e vërejnëshqiptarëtqëjetojnëjashtëShqipërisë, përkatësishtnëKosovë, MaqedoninëVeriore, Mal tëZi e Serbi. Është e habitshme, mbase e pakuptueshme se sikëtomediume, biefjala, shqiptarët e MaqedonisëVerioreiemërojnë e trajtojnësimaqedonas.

Nëseata, prashqiptarët, jetojnë (e historiakatreguar se pse) nështetinqë sot njihetsiMaqedonia e Veriut, kjonuk do tëthotë se janëmaqedonas, siçnukjanëserbshqiptarët e LuginëssëPreshevësqë (gjithashtudihenarsyet) jetojnënëhapësirat e Serbisë, apomalazezshqiptarët e MalittëZi. Pra, pavarësishtaktevejuridikeqërregullojnështetësinë, shqiptarëtjashtëShqipërisëjanëshqiptarëdheçdoarsyetimtjetërthjeshtëështëipapranueshëm.

Njëinjorancëtëgërditshmeditëmëparë e shprehu TV1 Channel ngaShkodra. Duke raportuarpërekspozitën e Osman Demirit, atë do ta pagëzojësi FOTOGORFI MAQEDONAS, kurseLulzimHaziri, qëshprehuvlerësimin e tijrrethekspozitëssëfotografitDemiri, do tëparaqitetsi SHKRIMTAR MAQEDONAS.

SipaskësajlogjiketëpërçudnuartëdisamediumevenëShqipëri, del se Mexhid Mehmeti, njëngaletrarëttanëtënjohurngaPresheva, ështëshkrimtarserb, sepsePreshevaështënëterritorin e Serbisë. Osesi do t’iquajmëtëgjithëatashkrimtarëtanëqëshkruajnë e botojnëshqip, porqëpërshkaqetëndryshme sot jetojnënështetetëndryshmetëPerëndimit. Nëseatakanëedheshtetësinë e shtetikujetojnë, porqëshkruajnë e botojnëshqip, atëherë a do t’uduhetqëedheatyret’uthemi, biefjala, shkrimtarëitalianë, gjermanë, suedezë, grekë, anglezëapoedheamerikanë?

Prakemitëbëjmë me njëmjerimtëdisamediumeveqënukdinë ta bëjnënjëdallimshumëtëthjeshtë, pa u skuqur fare përprezantiminpubliktëinjorancëssë tyre. Kjoçështjenatyrisht se meritonnjëtrajtiminstitucionalnëShqipëri, sepseështënjëçështjeofenduese, ështënjëçështjeqëimpononmohim, refuzim, kurseshqiptarëtjashtëShqipërisënuk e meritojnënjëtrajtimtëtillësaabuzues, aqedhekomprometues…

/HEJZA/

Next Post

REKTORI ZEQIRI MORRI PJESË NË HAPJEN E EKSPOZITËS NË NDER TË PIKTORIT OMER KALESHI

Rektori i Universitetit “Nënë Tereza” në Shkup Prof. Dr. Izet Zeqiri morri pjesë në Ekspozitën me veprat e piktorit të madh Omer Kaleshi, të organizuar në bashkëpunim me Galerinë Nacionale e Maqedonisë së Veriut. Kjo iniciativë po realizohet në bashkëpunim me familjarët e Maestro Omer Kaleshit dhe ka për qëllim […]

Subscribe US Now