Sat. Oct 19th, 2019

“FRAUENKIRCHE – foto tregim” nga Aleksandar Kondev në “Malla Stanica”