Fri. Nov 15th, 2019

Ministri i Kulturës, Hysni Ismaili, e hapi Festivalin e këngëve dhe valleve tëstilizuara „Këngë jeho“