Sat. Oct 19th, 2019

Rubens Korubinime “Atelie, gëzimi i pikturimit” në Çifte Hamam