Sat. Dec 14th, 2019

Shoqata për kulturë dhe art “Tradita” i ndau mirënjohje piktorit mbarëkombëtar Prof. Mr. Miftar Memetit