Kohanews

Ke Çfarë Lexon!

KUR U DËRGUA SMS i PARË DHE ÇFARË SHKRUHEJ NË TË?!

1 min read

“Gëzuar Krishtlindjet” është përmbajtja e SMS-ve të parë të dërguar në botë. Është marrë në 3 dhjetor 1992 nëpërmjet rrjetit Vodafone nga drejtori i atëhershëm i kësaj kompanie telekomunikacioni.

Pikërisht SMS e parë në botë sot është gjetur në ankand në shtëpinë franceze të ankandeve Agut.

Tani SMS shkon në ankand si kod dixhital. Është një Token i Pakëmbyeshëm (NFT),  pra token ose token i pazëvendësueshëm. Është një pjesë e mbrojtur kriptografikisht e një blockchain (një bazë të dhënash që nuk ndodhet në një vend, por përbëhet nga baza të dhënash më të vogla, ose blloqe, të cilat janë të ndërlidhura në mënyrë dixhitale dhe që përmbajnë informacione për transaksionet dixhitale të çdo lloji).

NFT është krijuar për të qenë diçka unike. Ai u krijua si një mjet për ruajtjen e vlerës dhe si provë lehtësisht e verifikueshme e pronësisë së formave të tjera unike të pronës dixhitale ose “analoge”, si vepra arti, koleksione dhe të ngjashme.