Sat. Dec 7th, 2019

Alternativa: Është kompletuar hierarkia e partisë