AMFBZHR bën shpalljen publike për ndarjen e mjeteve IPARD, Selami: Po zhvillojmë fermat dhe bizneset

Blerand Rexhepi

Shkup, 4 tetor – Përmes shpalljes publike të re për ndarjen e mjeteve IPARD nga program 2014-2020, sot AMFBZHR ka bërë publike shpalljen në të cilën mund të aplikojnë të gjithë të interesuarit të cilët po i plotësojnë kushtet, ndërkohë që zëvendës drejtori Abdulselam Selami thotë se me këtë shpallje po zhvillojmë fermat dhe bizneset në vend.

‘Sot me publikimin e shpalljes së re për ndarjen e mjeteve IPARD 2014-2020 për masën Diversifikimi i fermave dhe zhvillimi i bizneseve, njëkohësisht po ndihmojmë në zhvillimin e këtyre dy drejtimeve dhe të gjithë të interesuarit kanë të drejtë të aplikojnë’, thekson kështu Selami.

Në vazhdim kushtet të cilat duhet plotësuar:

Sot, AMFBZHR shpall SHPALLJE PUBLIKE Nr. 01/2019 për parashtrimin e kërkesave për shfrytëzim të mjeteve nga IPARD Programi 2014-2020.

 • Të gjithë personat e interesuar fizik dhe juridik nga RMV mund të parashtrojnë kërkesë për përdorim të mjeteve në kuadër të Programit IPARD 2014-2020 për masën: “Diversifikimi i fermave dhe zhvillimi i bizneseve”.
  • Përkrahja financiare për këtë Thirrje Publike është e përbërë 75% nga mjete të siguruara nga Instrumenti i Asistencës së Para-Anëtarësimit të Bashkimit Evropian për Zhvillimin Rural (IPARD) në bazë të Marrëveshjes Financiare 2014-2020 dhe 25% të fondeve të siguruara nga Buxheti i RMV.
  • Mjetet financiare për kërkesë të vetme jepen si një grant prej: 65% të kostos totale të investimit të pranueshëm të masës.
  • Afati i fundit për parashtrimin e kërkesave është 18 nëntori 2019.
  • Formularët nga “Aplikimi për përdorimin e Programit IPARD 2014-2020” si dhe “Udhëzimet për përdoruesit e Programit IPARD 2014-2020” dhe informacione të tjera të dobishme në versionin elektronik mund të shkarkohen në ëeb faqen e internetit të Agjencisë: ipardpa.gov.mk.
  • Formularët e shtypur të aplikimit për Programin IPARD 2014-2020 dhe Udhëzimet për Përdoruesit e Programit IPARD 2014-2020 mund të merren direkt në objektin e AMFBZHR , Blvd. Brigada 20-të e Maqedonisë 3, (blloku i Maqedonia Tabak), 1000 Shkup dhe qendrat më të afërta regjionale ose njësitë e punës të Agjencisë për Nxitjen e Bujqësisë çdo ditë pune nga 8:30 deri në 16:30.
  • Pas përfundimit të investimit, aplikanti është i detyruar t’i paraqesë Agjencisë një kërkesë për pagesë brenda afatit të përcaktuar në Kontratë për përdorimin e mjeteve.
  • Për të kryer kontrollin në vend nga Agjencia, aplikanti kërkohet të ketë kopjet e të gjithë dokumentacionit të paraqitur në Agjenci.
  • Për informata më të hollësishme mund të kontaktoni në nr. (02) 3097-460 ose me email në: ipardpa.info@ipardpa.gov.mk dhe në ëeb faqen: ipardpa.gov.mk
Next Post

Një agjente super seksi, Bianca rikthehet në duet me Kastro Zizon

Një këngë shumë e bukur në duet me Kastro Zizon, e rikthen yllin me prejardhje kosovare që jeton në Suedi, Bianca Junzell. Klipi tashmë është finalizuar dhe shumë shpejtë do të del në ekranin televiziv derisa aty këngëtarja shfaqet si një agjente super seksi ku gjoksi i saj është vënë […]

Subscribe US Now

%d bloggers like this: