Sat. Dec 7th, 2019

Autostrada Tetovë-Shkup është lëshuar për komunikacion