Bekteshi për 100 ditë Qeveri: Mbështetja e ekonomisë për të tejkaluar dëmet nga pandemia është prioritet i yni

vull

“Sfida kryesore që shënoi 100 ditët e para të punës së Ministrisë së Ekonomisë ishte trajtimi i efekteve negative në ekonomi të shkaktuara nga pandemia globale e KOVID-19. Për këtë qëllim, ne riorganizuam punën e Ministrisë së Ekonomisë dhe siguruam angazhim të plotë për të mbështetur të gjithë sektorët për të tejkaluar me sukses problemet e shkaktuara nga pandemia. Menjëherë me fillimin e mandatit të ri, ne filluam me realizimin e Pakos së katërt të masave ekonomike për mbështetje të ekonomisë, duke siguruar kështu mbështetje të drejtpërdrejtë financiare për sektorin e turizmit, kompanitë e shërbimeve dhe organizimin e ngjarjeve të tilla si dasma, për zejtarët gjithashtu, por edhe për kompanitë të cilat edhe pavarësisht pandemisë kanë investuar në përmirësimin e konkurrencës së tyre,” deklaroi kështu Ministri i Ekonomisë Kreshnik Bekteshi në konferencën e sotme për shtyp kushtuar 100 ditë qeverisje.

Ministri informoi se si pjesë e masave të zbatuara nga Ministria e Ekonomisë që nga fillimi i mandatit të ri është nënshkrimi i marrëveshjeve të reja me 39 kompani dhe 10 anekse të marrëveshjeve me një cikël total investimesh prej 56 milion eurosh nga Ligji për Mbështetje Financiare të Investimeve për vitin 2020.

“Qëllimi ynë është që në gjysmën e parë të vitit të ardhshëm të bëjmë ndryshime dhe ndryshime në Ligjin për Mbështetjen Financiare të Investimeve, i cili zbaton Planin e Rritjes Ekonomike i cili do të plotësojë dhe zgjerojë fushën e ndërmarrjeve dhe projekteve që do të mbështeten. Qëllimi është të plotësojmë nevojat e kompanive për të investuar në rritjen dhe zhvillimin e tyre, që do të thotë hapje e vendeve të reja të punës, por edhe tregje të reja të huaja “, potencoi Ministri.

Bekteshi informoi në lidhje me zbatimin e masës për mbështetjen financiare të kompanive që investuan gjatë dhe në periudhën post covid, e cila mbështet 400 kompani me 17.3 milion euro ndihmë të drejtpërdrejtë shtetërore si pjesë e masave të Qeverisë për të trajtuar pasojat negative të pandemisë.

Gjithsesi, theksoi Bekteshi, fokusi i punës së Ministrisë së Ekonomisë në këto 100 ditët e para ishte mbështetja e sektorit të turizmit dhe hotelierisë, i cili u prek më shumë nga kriza korona.”Në 100 ditët e para të punës, Ministria e Ekonomisë zbatoi pesë masa për të mbështetur këtë sektor, për të cilat u paguan 212 milion denarë. Si rezultat i realizimit të tyre, gjithsej 214  persona fizik dhe juridik morën 58 milion denarë për kthimin e taksës turistike. Gjithsej 276 agjenci turistike morën grante dhe u mbështetën me gjithsej 79.6 milion denarë. Një total prej 81 kënde të lojrave morën grante në vlerë prej 13.2 milion denarë. 132 restorante morën grante për organizimin e dasmave, për të cilat u pagua ndihma e drejtpërdrejtë shtetërore prej 54.5 milion denarë.

78 udhëheqës turistik u mbështetën me një vlerë totale të mbështetjes prej 5 milion denarë, tha Bekteshi dhe shtoi se deri në afatin përfundimtar të 15 dhjetorit, janë përdorur 64,675 vauçerë për turizëm vendor për të cilat rreth 400 milion denarë ndihmë shtetërore janë paguar drejtpërdrejt për kapacitetet e akomodimit në vend.

Ministri informoi se në 100 ditët e para, si pjesë e masave për trajtimin e korona krizës  brenda Ministrisë së Ekonomisë, u zbatua masa për bashkëfinancim e shpenzimeve të mjeteve dhe lëndëve të para për zejtarët, me çka u mbështetën 225 zejtarë me 8.8 milion denarë.

“Si pjesë e projekteve në të cilat do të përqendrohemi në periudhën e ardhshme është lehtësimi i mëtejshëm i kushteve për të bërë biznes. Në atë drejtim tashmë ka filluar, procedura për ndryshime ligjore e cila mundëson themelimin e një kompanie me një shumë minimale të kapitalit bazë prej 1 euro.

Është e rëndësishme të përmendet se nga fillimi i vitit të ardhshëm ne do të bëjmë ndryshime në Ligjin për Shoqëritë Tregtare, i cili do të prezantojë mundësinë e aplikimit të huasë së konvertueshme në Kompanitë me Përgjegjësi të Kufizuar (SHPK) e cila do të krijojë mundësi për zhvillimin e qasjes së re në financa për ndërmarrjet fillestare( start-up), pra investimet nga engjëjt e biznesit” tha Bekteshi dhe shtoi se në pjesën e inkurajimit të inovacionit në gjashtë muajt e parë të vitit të ardhshëm do të fillojë “start-up fshati” për hapjen e bizneseve fillestare.

“Në pjesën e mbështetjes së kompanive në gjashtë muajt e parë të vitit të ardhshëm, do të shpallen të gjitha thirrjet publike nga Programi për Konkurrencë, Inovacion dhe Sipërmarrësi për të cilat është siguruar një mbështetje rekord financiare prej 68.8 milion denarë për të mbështetur kompanitë mikro, të vogla dhe të mesme, për zejtarët, industrinë dhe mbështetjen e sipërmarrjes ”, theksoi Ministri.

Në fushën e energjetikës, Ministri informoi se në 100 ditët e para të mandatit të ri, u vendos në punë termocentrali i parë fotovoltaik në tokë private nga thirrja publike e shpallur nga Ministria e Ekonomisë dhe njoftoi se në tremujorin e parë të vitit të ardhshëm do të shpallet një tender tjetër për ndarjen e premive për energji elektrike të gjeneruara nga termocentralet fotovoltaike të ndërtuara në tokë private.

“Prioritet në gjashtë muajt e parë në fushën e energjetikës do të jetë realizimi i të gjitha thirrjeve publike nga Programi për Efikasitet Energjetik, për të cilin këtë vit sigurohet mbështetje për subvencione për stufat me pelet dhe për rritjen e efikasitetit energjetik duke dhënë subvencione për instalimin e dritareve PVC si dhe për kolektorë diellorë. Për këtë mbështetje janë siguruar gjithsej 52 milion denarë nga Buxheti i Ministrisë së Ekonomisë ”,ceku ministri Bekteshi.

Next Post

Drejtori Ahmeti: Kujdesemi që të kemi buxhet dhe shërbime cilësore për qytetarët

Drejtori i Fondit të shëndetësisë Faton Ahmeti sot ka përfunduar takimet me drejtues të institucioneve shëndetësore të cilat i ka zhvilluar për dy javë rresht, ku temë e diskutimit ka qenë ndarja e buxhetit për vitin e ardhëshëm. ‘Gjatë dy javëve të fundit, kemi zhvilluar koordinime online me Institucionet Shëndetësore […]

Subscribe US Now

%d bloggers like this: