Sat. Dec 7th, 2019

Dekani i UT-së Prof. Dr. Kastriot Haxhirexha mori pjesë në Kongresin e 27-të Evropian të Kirurgjisë Endoskopike që u mbajt në Spanjë