Mon. Nov 18th, 2019

Dëshmia e njërit prej udhëtarëve “Autobusi ishte i mbushur” (VIDEO)