Kohanews

Ke Çfarë Lexon!

Financat publike dhe dokumentet e buxhetit të vlerësuara si transparente nga Departamenti amerikan i shtetit

1 min read

Ministria e Financave publikon të dhëna për realizimin e buxhetit në nivel mujor, për lëvizjen e borxhit publik në bazë tremujore, ndërsa strategjia fiskale përditësohet çdo vit.

Hapat më të rëndësishëm që janë ndërmarrë në drejtim të transparencës së financave publike janë:
✔️Numëruesi fiskal
✔️Kalendari i rregullativës tatimore
✔️Aplikacioni – Buxheti i qytetarëve
✔️Portali Financa të hapura
✔️Vegla – Shpenzime kapitale dhe
✔️Vegla për borxhin bublik.

📃Raportet e klimës së investimeve të përpiluara nga US. Department of State sigurojnë informacione për klimën e biznesit për më shumë se 170 ekonomi.

🔷Ministria e Financave dhe Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut mbeten të përkushtuara për sigurimin e transparencës dhe llogaridhënies së financave publike dhe dokumenteve të buxhetit.

👉🏻Për më tepër lexoni këtu: https://www.state.gov/…/2021…/north-macedonia/