Sat. Dec 7th, 2019

Ganiu me apel për terrasat pa leje në Çarshinë e Vjetër të Shkupit: Askush nuk do të jetë mbi ligjin