Intensifikohet realizimi i projekteve të mbështetura nga UNEP

vull

Ministri i Mjedisit Jetësor dhe dhe Planifikimit Hapësinor Naser Nuredini zhvilloi një takim me përfaqësuesen e Programit të Kombeve të Bashkuara për Mjedisin Jetësor (UNEP) në Vjenë, Sonja Gebert.

Në këtë takim, u diskutua për statusin e projekteve në vijim të zbatuara nga Ministria e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor me mbështetjen e Programit të Kombeve të Bashkuara për Mjedisin Jetësor, ndërsa të përkrahura nga Fondi Global i Mjedisit Jetësor si dhe për projektet e ardhshme të planifikuara.


Theks i veçantë u vu në aktivitetet, të cilat relizohen në kuadër të projektit të GEF 5 “Arritja e ruajtjes së biodiversitetit përmes krijimit dhe menaxhimit efektiv të zonave të mbrojtura dhe orientimi i biodiversitetit në planifikimin e shfrytëzimit të tokës”.

Në kuadër të këtij projekti, një nga qëllimet kryesore është zgjerimi i zonave të mbrojtura në vend, ku faza përfundimtare është përgatitja e Studimit mbi valorizimin e vlerave natyrore të Malit Sharr dhe Studimi socio-ekonomik, ndërsa do të pasojë edhe përpunimi i kornizës ligjore për shpalljen e Malit Shar zonë të mbrojtur dhe Plani për menaxhimin e zonës së ardhshme të mbrojtur .


Gjithashtu, u diskutua edhe rreth mbështetjes për luftën kundër shkretëtimit dhe aktivitetet e planifikuara në të ardhmen drejt arritjes së neutralitetit të degradimit të tokës dhe kontributit në arritjen e objektivave të zhvillimit të qëndrueshëm.


U shkëmbyen përvoja edhe për trajtimin e mbeturinave në vendin tonë dhe në vendet e rajonit si dhe mundësitë që Programi i Kombeve të Bashkuara për Mjedisin Jetësor të mbështesë disa projekte të ardhshme, veçanërisht në zonat e mbrojtura.

Next Post

Do të rregullohet shtrati i lumit Lepencë

Mundësitë për realizimin e projektit për “Rregullimin e shtratit të lumit Lepencë” nga kufiri PPU i qytetit të Shkupit deri në kufirin e Republikës së Maqedonisë së Veriut me Republikën e Kosovës ishin tema kryesore që u diskutuan në mbledhjen e sotme nga Ministri i Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor […]

Subscribe US Now

%d bloggers like this: