Fri. Dec 13th, 2019

Komisionet miratojnë protokollin për anëtarësimin në NATO të Maqedonisë së Veriut